სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

2009 12.07.2009
 2009 წლის 10-12 ივლისს ” საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ” ბათუმში ჩაატარა   ტრეინინგები ქ. თბილისის რაიონული გამგეობების და ქ. თბილისის საკრებულოს თანამშრომელთათვის - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2001 წლის სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის (GFSM 2001 ) კლასიფიკაციის  სწავლებაზე.