სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

img
2012 31.12.2012
 USAID მისიამ თბილისში, Mendez&England associates მიანიჭა  საქართველოში  განუსაზღვრელი რაოდენობის კონტრაქტების განხორციელების უფლება  ხუთი წლის განმავლობაში, გარე / დამოუკიდებელი მუშაობის და ზემოქმედების შეფასების მიზნით.
 Mendez&England associates  თავის პარტნიორებთან  ერთად  უზრუნველყოფს შეფასებისა კვლევების მომსახურებას  ქვეყნის განვითარების თანამშრომლობისა და  სტრატეგიის განვითარების მიზნების განხორციელების  ფარგლებში. 

 ხუთწლიან ურთიერთთანამშრომლობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია   Mendez&England associates ადგილობრივ პარტნიორი წარმოადგენს, სხვა რამდენიმე ადგილობრივ ორგანიზაციასთან ერთად. 
http://www.mendezengland.com/site/index.php/projects/caucasus-mission-evaluation-iqc

 2012 წელს საქართველოს ადგილობრივმა თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ  Mendez&England associates და NORC -თან   (ჩიკაგოს უნივერსიტეტთან ასოცირებული ეროვნული აზრის კვლევის ცენტრი)  ერთად საქართველოში განახორციელა  მოსახლეობის გამოკითხვის პროექტი.