სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

2011 28.02.2011
 2011 წლის   28 თებერვალს „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ“  გაიმარჯვა თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში სავალდებულო აუდიტორული მომსახურების შესახებ . 
 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ  მოამზადა თელავის მუნიციპალიტეტის  2010 წლის ბიუჯეტის შედგენის და შესრულების აუდიტორული დასკვნა და PEFA-ს სტანდარტებით (სახელმწიფო ხარჯები და აღრიცხვიანობა)  თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შეფასება.