სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

2011 16.09.2011
 2011 წლის 15-16 სექტემბერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერით ქ. ბათუმში ჩატარდა  საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის ყოველწლიური ყრილობა.
 აღნიშნულ ყრილობას ესწრებოდნენ საბჭოს წევრები, დელეგატები და  მოწვეული სტუმრები .
 კონფერენციაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:
 შეკრების მიზნები და ამოცანები
2010 წლის მოკლე ანგარიში და ასოციაციაში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა
გამგეობის ახალი წევრების მიღება და წარდგენა
ასოციაციის ახალი ფინანსური დირექტორის  წარდგენა
საბუღალტრო საკითხები
საკანონმდებლო სიახლეები   ბიუჯეტის ფორმირებასა და აღსრულებისას
ზოგადი სიაახლეები
 ჩატარდა შემდეგი პრეზენტაცია:
PEFA – ს ( სახელმწიფო ხარჯები და აღრიცხვიანობა) სტანდარტებით ბიუჯეტის შეფასება
 შედგა დისკუსიები სიახლეებზე და პრობლემებზე.
 საქართველოს  ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციამ ”საუკეთესო ბიუჯეტის ფორმატისათვის”  სიგელით დააჯილდოვა   აჭარის  ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი  ვაჟა ბოლქვაძე და ქედის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დავით დიასამიძე.