სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

img

   მიმდინარეობს პროექტი 2019-2022 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტისა და 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციასა და კახეთის გუბერნიასთან ერთად.

 გაცნობებთ, რომ დასრულდა პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავდა თეორიულ სწავლებას საბიუჯეტო კანონმდებლობისა და პროგრამული ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით. სწავლება-ტრენინგი ჩატარდა კახეთის ყველა რეგიონში და განხილულ იქნა ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთათვის.

  პროექტის მეორე ეტაპის ფარგლებში მუნიციპალიტეტები სწავლებიდან გამომდინარე შექმნიან პროექტებს მოცემულ პროგრამებზე, რის შემდეგაც ,,სათეფას“ ორგანიზებით ჩატარდება პრაქტიკული სწავლება და განიხილება მოცემული პროექტები, რათა მოხდეს მიზნების, შუალედური და საბოლოო შედეგების და შეფასების ინდიკატორების ზუსტება. პროექტის მეორე ეტაპი გაგრძელდება 8 ოქტომბრიდან - 18 ოქტომბრამდე.

  პროექტის დასკვნით, მესამე ნაწილში პროექტების შედგენის შემდეგ, საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია მუნიციპალიტეტების საფინანსო ორგანოებთან ერთად შეიმუშავებს 2019-2022 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტისა და 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საბოლოო პროექტს.