სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

img

    როგორც მოგეხსენებათ, 12-14 ოქტომბერს, ბათუმში, სასტუმრო „პიაცაზე“ ჩატარდა სწავლება-ტრენინგი.
სწავლების თემა იყო კულტურა.

   სწავლებაზე მოწვეულნი იყვნენ მუნიციპალიტეტების ის თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულნი არიან კულტურის სფეროში, ასევე თანამშრომლები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნულ თემაზე სწავლებით. აგრეთვე კულტურის სფეროში შემავალი ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები.
ტრენერი - დავით ხოსრუაშვილი, გიორგი ჯიბლაძე.  

     სწავლებაზე განხილული იყო პროგრამულ ბიუჯეტში პროგრამების შედგენისათვის საჭირო პრაქტიკული სავარჯიშოები ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სპორტისა და სხვა კულტურულ სფეროში შემავალი მიმართულებების მიხედვით.