სიახლეები

აირჩიეთ სასურველი წლის სიახლეები

img

   გრძელდება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი პროექტი - Systematize and strengthen Gender Responsive Budgeting (GRB) in 9 municipalities in Georgia, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა ტრენინგები თემაზე ,,გენდერული ბიუჯეტირება“ საქართველოს 9 მუნიციპალიტეტში (ახმეტა,ლაგოდეხი,თელავი,ბოლნისი,მარნეული,თეთრიწყარო,ახალქალაქი,აქალციხე,ასპინძა)

   ტრენინგი „გენდერული ბიუჯეტირება“ მიზნად ისახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა ინფორმირებულობის გაზრდას და მათი კომპეტენციის ამაღლებას ადგილობრივ დონეზე გედნერული ბიუჯეტის შემუშავების საკითხზე.

   ტრენინგის მეშვეობით მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ გენდერული ბიუჯეტის შემუშავების პროცესს, პროგრამული ბიუჯეტის დროს გენდერული ინდიკატორების შედგენის საჭიროებას, გაენალიზებინათ გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მნიშვნელობა ბიუჯეტის შემუშვების პროცესში, ასევე ენახათ თუ რა გავლენას ახდენს ბიუჯეტი გენდერულ თანასწორობაზე, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ბიუჯეტის დაგეგმვისას გენდერული საკითხების გათვალისწინება და სხვა.     

    ტრენინგის მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ გენდერული ბიუჯეტის შემუშავების საჭიროება, აქტიურად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში და ხელი შეუწყონ ადგილობრივ დონეზე გენდერული ბიუჯეტის დანერგვას. საკუთარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაგალითზე დასახონ კონკრეტული ამოცენები, თუ რა საკითხები უნდა იქნას მათ მიერ გათვალისწინებული ბიუჯეტის შემუშავების დროს, რათა ბიუჯეტმა ხელი შეუწყობს გენდერული უთანასწორობის შემცირებას.

   ტრენინგებს ესწრებოდნენ 9 მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები,მერის მოადგილეები, დარგობრივი სამსახურების უფროსები და ბიუჯეტის პროგრამებზე მომუშავე თანამშრომლები, მერიაში გენდერზე პასუხისმგებელი პირები, საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეები.