ბიუჯეტი


შემოსავლებიხარჯები პროგრამულად


ხარჯები ეკ. კლასიფიფიკაციით


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2014 წელიგარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2015 წელიგარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2016 წელი
შრომის ანაზღაურება