შიდა ქართლი

 • მოსახლეობა - 263 382 ათასი კაცი
 • ქალაქი - 5
 • დაბა - 2
 • სოფელი - 366

გორი

 • მოსახლეობა - 125 692 კაცი
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 4
 • სოფელი - 136
 • ბიუჯეტი - 43,659.00  ათ. ლარი

კასპი

 • მოსახლეობა - xxx xxx კაცი
 • ქალაქი - x
 • დაბა - x
 • სოფელი - xx
 • ბიუჯეტი - xx,xxx.xx  ათ. ლარი

ქარელი

 • მოსახლეობა - xxx xxx კაცი
 • ქალაქი - x
 • დაბა - x
 • სოფელი - xx
 • ბიუჯეტი - xx,xxx.xx  ათ. ლარი

ხაშური

 • მოსახლეობა - xxx xxx კაცი
 • ქალაქი - x
 • დაბა - x
 • სოფელი - xx
 • ბიუჯეტი - xx,xxx.xx  ათ. ლარი

აირჩიეთ წელი: