ქვემო ქართლი

 • ადმინისტრაციული ცენტრი რუსთავი
 • მოსახლეობა - 423 986 კაცი
 • ქალაქი - 7
 • დაბა - 5
 • სოფელი - 351 
 • ბიუჯეტი - 163,956.3 ათ. ლარი

წალკის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 18 849 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • დაბა - 2
 • სოფელი - 48
 • ბიუჯეტი - 9,985.5 ათ. ლარი

დმანისის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 19 141 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • სოფელი - 58
 • ბიუჯეტი - 9,847.1 ათ. ლარი

ქ. რუსთავი

 • ადმინისტრაციული ცენტრი
 • მოსახლეობა - 125 103 კაცი
 • ბიუჯეტი - 50,490.2 ათ.  ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 21 127 კაცი 
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 1
 • სოფელი - 78
 • ბიუჯეტი - 11,780.0 ათ. ლარი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 81 876 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • სოფელი - 37
 • ბიუჯეტი - 30,455.9 ათ. ლარი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -53 590 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • დაბა - 2
 • სოფელი - 46
 • ბიუჯეტი - 23,967.5 ათ. ლარი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 104 300 კაცი 
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 1
 • სოფელი - 70
 • ბიუჯეტი - 27,430.1 ათ. ლარი

აირჩიეთ წელი: