სამცხე-ჯავახეთი

 • ადმინისტრაციული ცენტრი ახალციხე
 • მოსახლეობა - 160,504 ათასი კაცი
 • ქალაქი - 5
 • დაბა - 7
 • სოფელი - 258

ადიგენი

 • მოსახლეობა - 16 462 კაცი
 • დაბა - 1
 • თემი - 15
 • სოფელი - 55
 • ბიუჯეტი - 8,390.205   ათ. ლარი 

ასპინძა

 • მოსახლეობა - 10 372 კაცი
 • დაბა - 1
 • თემი - 7
 • სოფელი - 23
 • ბიუჯეტი - 8,931.033   ათ. ლარი 

ახალქალაქი

 • მოსახლეობა - 45 070 კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 15
 • სოფელი - 65
 • ბიუჯეტი - 18,173.407   ათ. ლარი 

ახალციხე

 • მოსახლეობა - 20 992 კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 14
 • სოფელი - 47
 • ბიუჯეტი - 13,417.228   ათ. ლარი 

ბორჯომი

 • მოსახლეობა - 25 214 კაცი
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 4
 • სოფელი - 38
 • ბიუჯეტი - 22,687.986   ათ. ლარი 

ნინოწმინდა

 • მოსახლეობა - 24 491 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • სოფელი - 31
 • ბიუჯეტი -  8,237.344   ათ. ლარი 

აირჩიეთ წელი: