იმერეთი

 • ადმინისტრაციული ცენტრი ქუთაისი
 • მოსახლეობა - 536 052 კაცი
 • ქალაქი - 10
 • დაბა - 3
 • სოფელი - 529
 • ბიუჯეტი - ათ. ლარი 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  147 635  კაცი
 • ბიუჯეტი - 67,812.793   ათ. ლარი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  39 884  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 13
 • სოფელი - 61
 • ბიუჯეტი - 19,593.967   ათ. ლარი 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  20 839  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 7
 • სოფელი - 45
 • ბიუჯეტი - 10,553.225   ათ. ლარი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  56 883  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 12
 • სოფელი - 49
 • ბიუჯეტი - 14,893.328   ათ. ლარი 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  21 582  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 6
 • სოფელი - 22
 • ბიუჯეტი - 10,565.586   ათ. ლარი 

ვანის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  24 512  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 17
 • სოფელი - 44
 • ბიუჯეტი - 12,342.159   ათ. ლარი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  57 628  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 1
 • თემი - 13
 • სოფელი - 57
 • ბიუჯეტი - 19,460.073   ათ. ლარი 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა -  35 563  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 13
 • სოფელი - 45
 • ბიუჯეტი - 14,239.430   ათ. ლარი 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 48 562  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • დაბა - 1
 • თემი - 11
 • სოფელი - 53
 • ბიუჯეტი - 16,066.061   ათ. ლარი 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 37 775  კაცი
 • ქალაქი - 1
 • თემი - 11
 • სოფელი - 52
 • ბიუჯეტი - 18,231.394   ათ. ლარი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 19 473  კაცი
 • დაბა - 1
 • თემი - 19
 • სოფელი - 77
 • ბიუჯეტი - 14,399.549   ათ. ლარი 

ხონის მუნიციპალიტეტი

 • მოსახლეობა - 23 570  კაცი
 • ქალაქი- 1
 • თემი - 9
 • სოფელი - 39
 • ბიუჯეტი - 8,910.957   ათ. ლარი 

აირჩიეთ წელი: