აჭარა

 • ადმინისტრაციული ცენტრი - ბათუმი
 • მოსახლეობა - 333 953 კაცი
 • ქალაქი - 2
 • დაბა - 5
 • სოფელი - 322
 • ბიუჯეტი - 248 079.7 ათ. ლარი

ბათუმი

 • მოსახლეობა - 152 839 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • დაბა - 0
 • სოფელი - 0
 • ბიუჯეტი - 167 924.5 ათ. ლარი

ქედა

 • მოსახლეობა - 16 760 კაცი
 • ქალაქი- 0
 • დაბა - 1
 • სოფელი - 64
 • ბიუჯეტი - 9,856.3 ათ. ლარი

ხელვაჩაური

 • მოსახლეობა - 51 189 კაცი
 • ქალაქი- 0
 • დაბა - 0
 • სოფელი - 64
 • ბიუჯეტი - 18,151.7 ათ. ლარი

ხულო

 • მოსახლეობა - 23 327 კაცი
 • ქალაქი- 0
 • დაბა - 1
 • სოფელი - 78
 • ბიუჯეტი - 9,877.2 ათ. ლარი

ქობულეთი

 • მოსახლეობა - 74 794 კაცი
 • ქალაქი- 1
 • დაბა - 2
 • სოფელი - 48
 • ბიუჯეტი - 32,395.7 ათ. ლარი

შუახევი

 • მოსახლეობა - 15 044 კაცი
 • ქალაქი- 0
 • დაბა - 1
 • სოფელი - 68
 • ბიუჯეტი - 9,874.3 ათ.ლარი

აირჩიეთ წელი: